ERASMUS IP 2009: Doctoral Studies in Social Work and Social Policy: Teaching Comparative Perspective Within an International Context

Tip projekta: ERASMUS IP

Koda: 65996-IC-1-2007-1-SI-ERASMUS-EUC-1

Datum začetka: 06.06.2009

Datum konca: 20.06.2009

Financer: Nacionalna agencija CMEPIUS

Sodelujoče organizacije:
- Fachhochschule St. Pölten, Avstrija
- Anglia Ruskin Institute of Health and Social Care, Anglia Polytechnic University, Cambridge, Velika Britanija
- Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä, Finska
- Alice Salomon Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Berlin, Nemčija

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
Tjaša Nabergoj

Ključne besede:
izobraževanje, intenzivni doktorski seminar, skupni doktorski študij socialnega dela in socialne politike, »follow-up« projekta razvoja kurikuluma, pilotna implementacija kurikuluma doktorskega programa, komparativna in mednarodna perspektiva.

Povzetek:
Intenzivni seminar »Doctoral studies in social work and social policy: Teaching comparative perspective within an international context« bo potekal v Ankaranu od 6. do 20. junija 2009. Na seminarju bo sodelovalo 10 profesorjev in profesoric in 18 študentov in študentk iz naštetih institucij. Dvotedenski seminar bo razdeljen na tri sklope predavanj po tri dni:

1. Primerjalna metodologija raziskovanja v socialnem delu in socialni politiki

2. Teorije socialnega dela in socialne politike: Mednarodna perspektiva

3. Primerjalna perspektiva na področju študija raznoličnosti v socialnem delu.

Zadnji dan seminarja bo namenjen skupni evalvaciji seminarja, posameznih modulov in metod poučevanja. Študentje in študentke s prisotnostjo na seminarju in s predstavitvami seminarskih nalog pridobijo 5 ECTS na vsakem modulu. Končni rezultati seminarja, kot so nastali znanstveni prispevki, refleksije na obdelane tematike, povzetki okroglih miz, narejeni intervjuji v lokalnih socialnih institucijah in drugo bodo zbrani v študijskem zborniku, ki bo izšel predvidoma septembra 2009.

Drugo:
Neposredne inovacije: Cilj intenzivnega seminarja je realizacija predavanj, delavnic, supervizij in kohortnih skupin, na katerih se bodo profesorji in profesorice petih evropskih visokošolskih ustanov za socialno delo srečali z doktorskimi študenti in študentkami pilotnega mednarodnega doktorskega študija socialnega dela. Na intenzivnem seminarju bodo prvič predstavljeni moduli, ki so jih v evropskem projektu Socrates Erasmus – Razvoj kurikuluma »INDOSOW – International Doctoral Studies In Social Work« razvile partnerske institucije, ki so sodelovale v projektu. Ker se bo skupni doktorski študij socialnega dela začel izvajati v oktobru 2009, je intenzivni seminar priložnost, da se pilotno preskusijo vsebine novih modulov in metode poučevanja, ki so jih sodelujoče univerze predvidele in razvile zaradi novega doktorskega študija: dvojno mentorstvo, spremljano individualno raziskovalno delo, vključitev doktorskih študentov in študentk v poučevanje, kohortne skupine, okrogle mize, diskusije, skupne evalvacije itn.

Vključevanje študentk in študentov: Na intenzivni seminar bodo povabljeni študenti in študentke doktorskih in magistrskih programov sodelujočih institucij. Predvideno število udeleženih študentov in študentk je 18. Po seminarju bodo vsi udeleženci dobili študijski zbornik; študentje in študentke bodo povabljeni, da prispevajo k njemu s svojimi prispevki. Prav tako bodo aktivno vključeni v organizacijo seminarjev in okroglih miz, povabljeni bodo k poučevanju modulov in k evalvaciji programa, ki bo narejena s pomočjo vprašalnikov in skupnih diskusij glede uporabljenih metod poučevanja, dvojnega mentorstva, vsebine novih modulov in širših možnosti mednarodnega sodelovanja, ki ga omogoča skupni študij socialnega dela.