PROMISE - Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integrating Social Inclusion through Education

Tip projekta: Eu-projekt: Second programme of community action in the filed of health

Koda: 2008 12 16

Datum začetka: 01.10.2009

Datum konca: 01.10.2012

Financer: EU - Commission of the European Communities

Sodelujoče organizacije:
- Établissement Public de Santé Maison Blanche, Pariz, Francija
- Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije, Koper, Slovenija
- Aarhus Universitetshospital (Aarhus University Hospital), Risskov, Denmark
- Institut Municipal d'Assistència Sanitària (Municipal Institute for Health Care), Barcelona, Španija
- Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Int. (Occupational Psychology Department, Hungarian Institute of Occupational Health), Budimpešta, Madžarska
- Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, Slovenija

Nosilna organizacija: Middlesex University Higher Education Corporation

Nosilec/ka: doc. dr. Mojca Urek

Sodelavke/ci:
doc.dr. Mojca Urek

izr.prof.dr. Vito Flaker

as.dr. Vera Grebenc

as. Amra Šabić

as. mag. Romana Zidar

Vili Lamovšek

Drugi mejniki:
11. 2010 (prvo vmesno poročilo)
11. 2011 (drugo vmesno počilo)
11. 2012 (končno poročilo)

Ključne besede:
duševno zdravje, promocija, preventiva, droge, alkohol, izobraževanje strokovnjakov, krepitev moči, skupnostni pristop, multidisciplinarni pristop, uporabniška perspektiva, zagovorništvo, na dokazih utemeljeno znanje, holistični pristop, ekološki pristop, tveganja, mediji, evalvacija.

Povzetek:
V oktobru 2009 se je v šestih članicah EU pričel odvijati triletni projekt PROMISE z namenom krepitve duševnega zdravja, zmanjševanja duševnih motenj in integracije in socialnega vključevanja s pomočjo izobraževanja (v originalu: PROMISE Promoting Mental Health Minimising Mental Illness and Integrating Social Inclusion through Education). Z njim želimo nadgraditi uspešne rezultate prejšnjih relevantnih javnih projektov krepitve duševnega zdravja v Evropi in s tem tudi v Sloveniji. Cilj projekta bo oblikovanje splošnih programskih smernic krepitve duševnega zdravja za celotno Evropsko unijo.

V skladu z Evropsko zeleno knjigo o duševnem zdravju in z razvojem pakta o duševnem zdravju imajo na področju duševnega zdravja temeljni strateški pomen evropske politike in prakse krepitve zdravja in preprečevanje bolezni. Projekt je usmerjen v opredelitev in širjenje javnih političnih smernic najboljše prakse, izobraževanja in generičnih usposabljanj strokovnjakov na področju krepitve duševnega zdravja in zmanjševanja bolezni odraslih oseb v starostni skupini med 18 in 65 let. Poseben poudarek je usmerjen v zdrav življenjski slog, preprečevanje samomorov in depresije in zlorabe alkohola in drog.

Cilj projekta je priprava smernic za izobraževanja, ki bodo nastale v sodelovanju z zdravstvenimi in socialnimi organizacijami, ki delujejo v Evropi, evropskimi mrežami na univerzitetni ravni ter drugimi javnimi organizacijami civilne družbe. V razvoj multidisciplinarnih smernic usposabljanja in programov usposabljanja so vključeni tudi uporabniki storitev duševnega zdravja, ki so bili do sedaj pogosto spregledani kot akterji pri pripravi tovrstnih vsebin. Poudarek smernic za usposabljanje je v pozitivnem duševnem zdravju, zdravem življenjskem slogu, prehrani in gibanju in preprečevanju samomorov, depresije in zlorabe alkohola in drog. Vsi partnerji v projektu imajo veliko izkušenj z izvajanjem programov na teh področjih. Projektne aktivnosti so usmerjene v določevanje posvetovalnih teles civilnih nosilcev znanja preko oblikovanja skrbno izbranih znanstvenih odborov, katerih vloga je sistematično ocenjevanje opravljenega dela. Rezultati bodo integrirani in celovit sklop smernic in programov usposabljanja dostopnih na interaktivni spletni strani, ki je potrjena s strani strokovnih teles in mrež univerz na evropski ravni.Ključne aktivnosti v okviru projekta so:

1. Kritični pregled dosedanjih smernic in programov usposabljanja na področju krepitve duševnega zdravja v okviru projektov za duševno zdravje in obstoječih politik EU za krepitev duševnega zdravja.

2. Oblikovanje zunanjih strokovnih teles na ravni EU: pridobitev soglasja in zavezanosti evropskih strokovnih teles in univerzitetnih mrež k sprejemanju smernic in programov usposabljanja.

3. Identifikacija pomanjkljivosti obstoječih programov krepitve zdravja na ravni EU.

4. Pregled obstoječih politik krepitve zdravja na državni in lokalni ravni v posameznih partnerskih državah.

5. Pregled programov krepitve zdravja za usposabljanja strokovnjakov v posameznih partnerskih državah.

6. Oblikovanje smernic za vključevanje uporabnikov storitev v duševnem zdravju pri usposabljanju strokovnjakov na področju promocije zdravja, vključno s paketom za spodbujanje zdravega življenja in pozitivnega duševnega zdravja.

7. Oblikovanje celostnih smernic in modela izobraževanja za preprečevanje samomora in depresije.

8. Oblikovanje celovitih smernic in modela izobraževanja za preprečevanje zlorabe alkohola in drog.

9. Oblikovanje smernic za izobraževanje strokovnjakov zdravstvene in socialne oskrbe na področju krepitve duševnega zdravja, vključno s psihiatri, kliničnimi psihologi, strokovnjaki zdravstvene nege in socialnega dela.

10. Oblikovanje smernic in modela izobraževanja za področje zdravega življenjskega sloga.

11. Študij primerov izvajanja smernic prek učinkovitih metod izobraževanja na lokalni ravni in z uporabo pozitivnih vlog z mediji.

12. Oblikovanje spletne strani.

13. Evalvacija projekta.Spletna stran: http://promise-mental-health.com/

Konference:
- Šabić, Amra. Promise - krepitev duševnega zdravja, zmanjševanje duševnih motenj ter integracija in socialno vključevanje s pomočjo izobraževanja. V: 3. Slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana, 9.-11. junij 2011. [Book of abstracts], (Odvisnosti, Vol. 12, Supl 1). Ljubljana: SEEA net, 2011, str. 14.
- Šabić, Amra. Community approach in the development of training programmes for drug and alcohol prevention : ("PROMISE" - Promoting mental health minimising mental illness and integrating through education) : [lecture at]Inter university centre for postgraduate studies, the IUC Dubrovnik, Echool of social work theory and practice, June 8th, 2010. Dubrovnik, 2010.
- Šabić, Amra. PROMISE - Krepitev duševnega zdravja, zmanjševanje duševnih motenj ter integracija in socialno vključevanje s pomočjo izobraževanja : [ predavanje na] 3. slovenska konferenca o odvisnosti, Ljubljana, 9.-11. junij 2011. Ljubljana, 2011.
- Jouet Emmanuelle. Research and development for continuous training for mental health professionals in Paris: (predavanje na mednarodni konferenci) “Innovation in mental health training”, Rovigo, 06 May 2011
- Greacen Timothy, Jouet Emmanuelle. Joint training of staff and users in mental health services: (predavanje na mednarodni konferenci) “Innovation in mental health training”, Rovigo, 06 May 2011

Drugo:
Posebna novost je vključevanje uporabnikov storitev duševnega zdravja kot netradicionalnih akterjev, ki bodo vključeni v razvoj multidisciplinarnih smernic usposabljanja in programov usposabljanja s posebnim poudarkom na pozitivnem duševnem zdravju, zdravem življenjskem slogu, prehrani in gibanju in preprečevanju samomorov, depresije in zlorabe alkohola in drog.

Prispevek k stroki in znanosti:
Multidisciplinarni modeli izobraževanja strokovnjakov za krepitev zdravja.


Vključevanje študentov:
Študentje so bili deležni 40-urnega izobraževanje na področju krepitve zdravja, kjer so pridobili znanje za izvajanje aktivnosti krepitve zdravja, zagovorništva, uporabe medijev, uporabniškega sodelovanja, krepitve moči, ocene potreb v skupnosti in vključevanja skupnosti v vseh delih načrtovanja in izvajanja programa, vključevanje na dokazih utemeljenega znanja, uporaba holističnega in ekološkega pristopa, ocena tveganj in evalvacije in samostojnega oblikovanja in izvajanja programov krepitve zdravja in preventivnih programov na področju zlorabe alkohola in drog (logični model).