DEMOGENE - Old People and Social Work in the Perspective of Demographical Change and Intergenerational Exchange

Tip projekta: Life Long Learning Programme Erasmus Intensive Programme

Koda: 2008-IP-06

Datum začetka: 01.09.2008

Datum konca: 31.08.2009

Financer: EU: Commission of the European communities prek nacionalne agencije.

Sodelujoče organizacije:
Department of Social Policy and Social Work, University of Turku,
Evangelische Fachhochschule, University of Applied Sciences, Rheinland-Westfalen-Lippe,
Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani,
Institut Régional du Travail Social de Lorraine

Nosilna organizacija: School of Social Work, West Jutland University College, CVU West, Esbjerg, Danska

Nosilec/ka: Jana Mali

Drugi mejniki:
Sestanek učiteljev: 16. 1. 2009, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani.
Intenzivni seminar: Stari ljudje in socialno delo v luči demografskih sprememb in medgeneracijskih odnosov – odstiranje življenja v Domu starejših občanov Preddvor, 20. 4. – 29. 4. 2009, Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani.

Ključne besede:
socialno delo s starimi ljudmi, demografske spremembe, medgeneracijski odnosi, domovi za stare

Povzetek:
Začetki delovanja mreže segajo v leto 1989. Od takrat do danes so v mreži krajše ali daljše obdobje sodelovale različne šole, kar pa ni ogrozilo njene prvotne dejavnosti. Glavni dejavnosti mreže sta organizacija intenzivnega seminarja in sestanka učiteljev enkrat letno, vsakič v drugi državi. Do sedaj so organizirali 14 intenzivnih seminarjev, na katerih je sodelovalo več kot 100 študentov, 18 sestankov učiteljev, eno konferenco in številne izmenjave študentov in profesorjev.

Intenzivni seminar je namenjen študentom, učiteljem in profesionalcem, sestanek učiteljev pa evalviranju in razvijanju obstoječe aktivnosti. Intenzivni seminar traja 10 dni. Vsako leto ga organizira ena izmed šol, članic mreže. Vsebina intenzivnega seminarja je povezana z aktualnimi problemi staranja prebivalstva, pri čemer je poudarjena specifična vloga socialnega dela s starimi ljudmi. Seminar je namenjen izmenjavanju mednarodnih izkušenj, pridobivanju interdisciplinarnega znanja in spretnosti in primerjanju nacionalnih, socialnih, etičnih in kulturnih vidikov staranja prebivalstva. O vsebini intenzivnega seminarja se dogovorijo člani mreže ne sestanku učiteljev, ki ga prav tako organizira enkrat letno ena izmed šol, članic mreže. V letu 2009 bo intenzivni seminar potekal v Domu starejših občanov Preddvor, kjer bomo študenti in učitelji spoznavali življenje stanovalcev in izvedli skupne projekte. Prvič v zgodovini delovanja mreže bodo na intenzivnem seminarju aktivno sodelovali tudi stari ljudje. Učitelji na intenzivnih seminarjih s predavanju in različnimi predstavitvami prispevajo k razvoju znanja o socialnem delu s starim ljudmi in predajajo študentom izkušnje iz svojega okolja, kar omogoča mednarodno primerljivo pridobivanje znanja. Glavni cilji mreže so povezani z demografskimi spremembami, zlasti z naraščajočim deležem starih ljudi, ki danes niso več problem le posameznega naroda, ampak so skupno in obstoječe dejstvo vseh držav Evropske unije in vsega sveta. Demografske spremembe vplivajo tako na socialno politiko, ki jo za stare ljudi razvija posamezna država, kakor tudi na socialno delo s starimi ljudmi. Tako je dejavnost mreže interdisciplinarno usmerjena. Poseben poudarek je na povezovanju teorije s prakso.

Publikacije:
Poročanje o projektu: festival za tretje življenjsko obdobje, revija Socialno delo
Spletne strani: www.demogene.org

Drugo:
Neposredne inovacije: vključitev starih ljudi na intenzivni seminar; skupni projekti stanovalcev doma, študentov in učiteljev.
Prispevek k stroki in znanosti: razvoj socialnega dela s starimi ljudmi na ravni mednarodnega sodelovanja.
Vključevanje študentov: udeležba na intenzivnem seminarju 20. 4. do 29. 4. 2009 v Domu starejših občanov Preddvor.