»Vozi trezno!« - Vrstniško svetovanje za preprečevanje rabe drog in alkohola v prometu

Tip projekta: projekt MOL s področja preprečevanja zasvojenosti v Mestni občini Ljubljana za leto 2009 oz. za obdobje od 2009 do 2011

Koda: 609-176/2008-3

Datum začetka: 01.01.2009

Datum konca: 31.01.2010

Financer: MOL

Sodelujoče organizacije:
Avto AMZS d. o. o.
Avtošola Vezi
Društvo UP
Združenje Drog Art

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: as.dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:
Koordinatorka na FSD: Amra Šabić

Bojan KuljanacKljučne besede:
mladi, vrstniško svetovanje, varna vožnja, prepovedane droge, dovoljene droge

Povzetek:
Osnovni namen programa je preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in/ali prepovedanih drog med mladimi. Dosedanje izkušnje pri vrstniškem delu z mladimi v avtošolah kažejo, da je pristop v obliki vrstniških delavnic dobro sprejet. S projektom stopamo v avtošole na območju Mestne občine Ljubljana. Ko se mladim približamo v vsakdanjem okolju ter omogočimo odprt prostor za diskusijo, ustvarimo pogoje, v katerih sta upoštevana socialni kontekst in način življenja mladih. Temeljne metode in načela dela so večanje kompetenc za oceno tveganja, partnerski odnos, krepitev moči. Načrt dela temelji na vzpostavljanju partnerskega sodelovanja med vrstniškimi svetovalci in mladimi. V diskusijah z vrstniki mladi preverjajo izkušnje, si pojasnjujejo stališča in v medsebojnem pogovoru analizirajo vsakdanje tvegane situacije, razmislijo, kako bi lahko v prihodnje ravnali in kaj potrebujejo, da bi lahko ravnali bolj previdno. Gre za to, da mladim pomagamo, da izdelajo osebne načrte zmanjševanja in preprečevanja tveganj. Na tak način mlade spodbujamo k odgovornejšim življenjskim slogom in preživljanju prostega časa. Poseben poudarek je namenjen tudi angažiranju mladih za spremembo v skupnosti. Mlade motiviramo za intenzivnejše delo v lokalni skupnosti. Z uporabo različnih metod skupnostnega dela (organizacija dogodkov, razstav, okroglih miz ipd.) vzpostavljamo situacije, v katerih bodo lahko mladi stopili v dialog z drugimi zainteresiranimi – starši, učitelji, sovrstniki, starejšimi vozniki itn. – in na tak način ne le opozarjali na problem, ampak tudi spodbudili širšo skupnost k skupnemu iskanju praktičnih, konkretnih rešitev.

Drugo:
Vključevanje študentk in študentov:
- V projekt so vključeni študentje 1., 2. in 3. letnika pri predmetu metode socialnega dela.