Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli – razvoj celovitega sistema učinkovite pomoči

Datum začetka: 01.01.2005

Datum konca: 31.12.2005

Nosilec/ka: Lidija Magajna

Sodelavke/ci:
Gabi Čačinovič Vogrinčič