Vadba za zdravje in rehabilitacijo

Tip projekta: ARRS

Datum začetka: 01.01.2005

Datum konca: 31.12.2008

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilna organizacija: Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: Vojko Strojnik

Sodelavke/ci:
Gabi Čačinovič Vogrinčič