Socialno delo in socialna kohezivnost: dileme avtonomne in heteronomne regulacije socialnih sistemov

Tip projekta: ARRS

Datum začetka: 01.01.2008

Datum konca: 31.12.2011

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo, Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: red. prof. dr. Darja Zaviršek