Soustvarjanje skupnostnih preventivnih projektov v šolskem okolju: Preprečevanje in obvladovanje tveganj povezanih z (zlo)rabo nedovoljenih drog in alkohola ter (ne)odgovornim ravnanjem z moderno tehnologijo v šoli in doma

Tip projekta: raziskovalni projekt MOL

Koda: 430-1400/2009-12

Datum začetka: 01.02.2010

Datum konca: 31.12.2012

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. dr. Ines Kvaternik

Sodelavke/ci:

Tadeja Kodele
as. dr. Vera Grebenc
Amra Šabić
Neda Vičič
Gašper Krstulović
 

Drugi mejniki:

10.06.2010 – prvo fazno poročilo
30.10.2010 – drugo fazno poročilo
 

Ključne besede:

preventiva v šolskem okolju, zdrav življenjski slog, krepitev moči, obvladovanje tveganih situacij

Povzetek:

Projekt je nadaljevanje projekta »Aktivno vključevanje staršev in mladostnikov v načrtovanje in izvajanje preventivnih dejavnosti na področju drog in zasvojenosti na podlagi analiz potreb: POGOVARJAJMO SE«, ki ga je ob finančni podpori Mestne občine Ljubljana v letih 2007-2009 izvedla Fakulteta za socialno delo. Osnovni namen projekta je v preventivne dejavnosti v okviru šolske skupnosti vključiti tri ciljne skupine – starše, otroke in šolske delavce. Zagotoviti je treba varno okolje za sproščeno diskusijo o (zlo)rabi dovoljenih in nedovoljenih drog in o neodgovornem ravnanju z moderno tehnologijo, o tveganjih povezanih z njihovo uporabo in o načinih obvladovanja teh tveganj. Projekt stopa v dva razreda v dveh različnih šolskih okoljih, in sicer v 7. razred OŠ Božidarja Jakca in v 7. razred OŠ Vižmarje Brod. Delavnice, ki jih izvajajo, sledijo temle smernicam: vsebine so osredotočene na konkretne potrebe otrok, staršev in šolskih delavcev, ki so vključeni v projekt, način izvedbe delavnic je dinamičen, aktualen in zanimiv, starši so v času izvajanja projekta v stiku s svojimi otroki in zagotovljeni so pogoji, v katerih se lahko starši, otroci in šolski delavci sproščeno pogovarjajo.

Konference:

- Ines Kvaternik: Socialno vključevanje mladih, Dnevi Socialne zbornice Slovenije, Bled, 17. in 18. 11. 2010
- Kvaternik, I., Kodele, T. Soustvarjanje odzivov na področju preprečevanja tveganih situacij, povezanih z uporabo alkohola in drugih drog v šolskem okolju. Preventiva v šoli : izzivi in pasti, s katerimi se soočajo šole pri izvajanju preventivnih dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti / 1. nacionalni posvet, Ljubljana 2011.
- Kvaternik I., Kodele, T. Vloga svetovalne službe pri soustvarjanju preventivnih dejavnosti v šolah. Študijska skupina za svetovalne delavke v osnovnih šolah. Ilirska Bistrica, Izola, Novo mesto, april 2012.
 

Drugo:

Vključevanje študentov:
V izvajanje projekta (delavnice v OŠ Brod Vižmarje in OŠ Božidarja Jakca) so vključeni štiri študentje in diplomantka Fakultete za socialno delo.