Challenging identity normativity: affirmative social identities, empowerment policies and social cohesion

Koda: 05-20-2010

Datum začetka: 01.05.2010

Datum konca: 01.05.2011

Financer: The Austrian Science and Research Liaison Office Ljubljana/Slovenia (ASO)

Sodelujoče organizacije:
Fakulteta za uporabne znanosti, St. Pölten, Avstrija
Filozofska fakulteta, Univerza v Prištini, Kosovo.
Filozofska fakulteta, Univerza Cirila in Metoda, Skopje, Makedonija

Nosilna organizacija: Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: as. Ana Marija Sobočan

Sodelavke/ci:
dr. Jelena Petrović

red. prof. dr. Darja Zaviršek

mag. Petra Videmšek

Drugi mejniki:
oktober 2010 (delavnice na Kosovu in Makedoniji),
marec 2011 (konferenca)

Ključne besede:
migracije, identitete

Povzetek:
Projekt raziskuje socialne identitete, ki so razvrednotene, ostrakirane in stigmatizirane, in politike krepitve socialne kohezivnosti, pravičnosti in vključevanja. Medtem ko so identitetne politike postale pomembna tema v družboslovju v t. i. zahodnih državah že v poznih šestdesetih letih prejšnjega stoletja, pa so bile v socialističnih državah, kot npr. v Jugoslaviji, prisotne preddefinirane normativne identitetne formacije in nevidnost identitetnih politik posameznikov. Med razpadom Jugoslavije od začetka etničnih konfliktov in vojn pa je bilo vprašanje identitete primarno osredinjeno na (re)konstrukcijo kolektivne identitete, kot npr. nacionalne identitete, identitete vojnega heroja, identitete matere vojnih veteranov, identitete vojne žrtve in podobno. Istočasno so se definirale ali prvič postale vidne tudi nekatere druge identitete (npr. ljudje s hendikepom, ki zahtevajo pravico do neodvisnega življenja, izbrisani, ljudje v istospolnih partnerstvih, starši, ki so posvojili otroke iz drugih držav, ženske, ki doživljajo nasilje, zaposleni revni, nezaposleni delavci, migrantski delavci, ilegalni migranti itn.). Številne od teh socialnih identitet so v okviru tranzicije od komunizma k neoliberalnemu globalnemu kapitalizmu postale vir družbene dezintegracije, patologizacije in ostrakizma, kot deviacija normativne identitete kolektivnega znotraj nacionalnih teles. Ta konstrukcija notranjih »drugih« je pripomogla k oblikovanju navidezno etnično, politično in socialno homogenih novih držav. Projekt, ki obsega tudi raziskovalno in delovno srečanje v Prištini, v Skopju in konferenco v Ljubljani, se posveča raziskovanju teh tem v posameznih partnerskih državah. V okviru raziskave so s študenti izvedli delavnice in razprave na Kosovu in v Makedoniji, delno pa tudi znotraj rednih študijskih programov v vseh štirih partnerskih državah. Projektu bo sledila tudi objava monografije.

Publikacije:
Zaviršek, D. (ur.), Petrovič, J. (ur.), Sobočan, A. (ur.) (2010), Challenging identity normativity : reader. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo - Katedra za socialno pravičnost in vključevanje.
Zaviršek, D. (2010), Etnizacija in patologizacija Romov in romskih skupnosti: socialno-antropološki in socialnodelavni teoretski koncepti. Soc. delo, 49, 2/3: 85-97.

Konference:
Sobočan, A. (2010), Izobraževanje za socialno delo na Kosovu. Socialno delo, 49, 1: 53-55.
Sobočan, A. (2010), Social work in newly independent countries : the case of Kosovo. V: Leskošek, V. (ur.), Petrović Jesenovec, B. (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti : zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo (95).

Drugo:
Neposredne inovacije: Raziskovanje in takojšnja uporaba v pedagoškem procesu.
Prispevek k stroki in znanosti: Nova znanja o verigah migracij, skrbstvenem delu.
Vključevanje študentov: V projekt so vključeni študenti treh držav, ki sodelujejo na delavnicah. Sodelovali bodo tudi pri končni monografiji in na konferenci.