DAPHNE III : Homophob motivierte Gewalterfahrungen von Kindern homosexueller Eltern im Kontext Schule

Tip projekta: mednarodni projekt Daphne III

Koda: JLS/2008/CFP/DAP/2008-1

Datum začetka: 01.12.2009

Datum konca: 01.12.2011

Financer: EU, Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:

Centrum för genusvetenskap/Lunds Universitet, Švedska
Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani
 

Nosilna organizacija: Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin (Center za transdisciplinarne študije spola pri Humboldt Univerzi v Berlinu, Nemčija)

Nosilec/ka: prof. dr. Darja Zaviršek (za Fakulteto za socialno delo)

Sodelavke/ci:

Ana M. Sobočan,
mag. Silke Bercht,
mag. Maja Pan
 

Ključne besede:

šola, homofobija, istospolne družine

Povzetek:

Raziskovalni projekt je kvalitativna študija, ki jo raziskovalke iz Nemčije, Švedske in Slovenije izvajajo v treh evropskih državah. Raziskava obsega intervjuje z otroki in mladimi v starosti med osem in osemnajst let, ki odraščajo v različnih družinskih sestavih in obiskujejo razne izobraževalne ustanove, od vrtca do visoke šole. V ospredju raziskovanja so njihove zgodbe, njihova spoznanja, ravnanja in strategije spoprijemanja s šolskim vsakdanom v vsaki od držav, iz katerih prihajajo tudi raziskovalke. Pozornost je namenjena heteronormativni podobi družine, ki v šolskih in vrtčevskih skupinah pogosto prevladuje, z namenom, da bi raziskale homofobijo in diskriminacijo, ki so jim v teh okoljih izpostavljeni otroci iz istospolnih družin. Poleg otrok so intervjujanci tudi starši. Raziskovalke zanima, kako oni sami vidijo položaj svojih otrok v izobraževalnih ustanovah, kakšna so njihova pričakovanja, kakšne izkušnje imajo v vrtcu in šoli in s katerimi tegobami se pri tem spopadajo. S pomočjo odprtega tipa vprašanj želi raziskava zajeti čim širši razpon izkušenj tako istospolnih, biseksualnih in transeksualnih staršev kakor tudi njihovih otrok. S pomočjo dobljenih rezultatov bodo raziskovalke razvile priročnik za učitelje in učiteljice, socialne pedagoge in pedagoginje in druge strokovnjake in strokovnjakinje, ki delajo po šolah. Namen tovrstnega priročnika je, da pedagoškim delavkam in delavcem ponudimo gradivo za globlje razumevanje različnih oblik družinskega življenja. To bo pripomoglo k zmanjševanju nevidnosti otrok iz istospolnih družin v šolskih skupinah in k odpravljanju posrednih in neposrednih oblik diskriminacije. Zato je gradivo tudi preventiva pred homofobnim nasiljem, s čimer želimo dodatno obogatiti poučevanje in socialnopedagoško delovanje v šolah pa tudi drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

Publikacije:

Objavljeni članki, knjige:
Pan, M. (2010), Feministično-queerovski apriori raziskav homofobičnega nasilja. Socialno delo. 49, 5-6, 386-396.

Spletne strani:
http://plone.gender.hu-berlin.de/rainbowchildren

Zaviršek, D., Sobočan, A. M. (2012), Mavrične družine grejo v šolo: perspektive otrok, staršev in učiteljic. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, zbirka Socialno vključevanje in pravičnost.
Zaviršek, D., Sobočan, A. M., Pan, M., Bercht, S., Streib, U., Quadflieg, C. (ur.) (2011), School is out?!: comparative study "Experiences of children from rainbow families in school" conducted in Germany, Sweden and Slovenia. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin, Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien. Dostopno na: www.gender.hu-berlin.de/rainbowchildren/downloads/studie/sioen (1. 1. 2012).
Sobočan, A. M. (2012), "Vse to je novo za nas, zato se moramo učiti!" : istospolni starši in posvojitve v praksi socialnega dela. V: Zaviršek, D., Notranje in meddržavne posvojitve: od osebnih izkušenj do dobre prakse. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, zbirka Socialno vključevanje in pravičnost (141–158).
Zaviršek, D., Sobočan, A. M., Bercht, S. (2011), "We treat them equally" – hidden heteronormativity in classroom: intervention and strategies. School is out?! Empowering schools – challenging normalities and discrimination. Mednarodna konferenca, Berlin, 2. dec. 2011.
Zaviršek, D., Sobočan, A. M., Bercht, S. (2011), Study and results in Slovenia. School is out?! Empowering schools – challenging normalities and discrimination. Mednarodna konferenca, Berlin, 2. dec. 2011.
Zaviršek, D., Sobočan, A. M. (2012), Če mi ni treba, ne povem! Izkušnje otrok iz mavričnih družin. Predavanje. Ljubljana, Cafe Open, 28. feb. 2012. Dostopno na: http://open.si/?p=9133 (7. 1. 2013).
Sobočan, A. M. (2011), Posvojitve v istospolnih družinah. Predavanje na seminarju Dobra praksa socialnega dela na področju posvojitev. Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 3., 4., 17. in 18. marec 2011.
Kuhar, R., Sobočan, A. M., Mencin Čeplak, M., Lešnik, B., Rajgelj, B., Tuš, N., Švab, A. (2010), Istospolna partnerstva in družine. Diskusijski prispevek na okrogli mizi ob izidu tematske številke Socialnega dela Istospolna partnerstva in družine. Ljubljana, 16. nov. 2010.
Kuhar, R., Sobočan, A. M. (2010), Družina – osnovna celica ... ideoloških spopadov. Socialno delo, 49, 5–6: 277–281.
Sobočan, A. M. (2012), Families as a site of resistance? The case od same-sex families in Slovenia. V: Baltatescu, S. (ur.), Book of abstracts. Oradea: Faculty of Social-Humanistic Science (167).
Sobočan, A. M. (2010), Gay and lesbian parents in Slovenia: at the crossroads of new challenges and opportunities. V: Social policy – times of change. Lincoln: University of Lincoln (109).

 

Konference:

Sobočan, A. (2010), Gay and lesbian parents in Slovenia : at the crossroads of new challenges and opportunities. V: Social policy - times of change. Lincoln: University of Lincoln (109).
Sobočan, A., Vrtačnik, M. (2010), Istospolne skupnosti niso nov pojav : pogovor z asistentko Ano Marijo Sobočan s katedre za preučevanje socialne pravičnosti in vključevanja FSD UL. V: Kaj vem o novem družinskem zakoniku?. Ljubljana: Resor za socialo in zdravstvo Študentske organizacije Univerze ( 9-11).
Sobočan, A. (2010), 400 mavričnih balonov : srečanje mavričnih družin v Parizu. Narobe, 4, 15: 19.
Sobočan, A, (2010), LGBT families in school : the case of Slovenia : [to refer to] European conference on LGBT families=Journées europeennes des familles homoparentale, Conférence on LGBT famillies accross Europe, Paris, 17-18 September, 2010.
Sobočan, A., Mencin Čeplak, M., Pan, M. (2009), Homoseksualnost v šolah : okrogla miza. Ljubljana.
Koražija, N., Rajgelj, B., Sobočan, A., Potrata, M. Istospolne družine : okrogla miza. Ljubljana
Sobočan, A, (2009), Research and social change : a case study of same-sex families in Slovenia. V: Social action in Europe : different legacies & common challenges? Dubrovnik: s.n. ( 211).