Empowering women & providers: Domestic Violence (DV) and Mental Health

Tip projekta: mednarodni projekt Daphne III

Koda: JUST/2009/DAP3/AG/1082

Datum začetka: 17.01.2011

Datum konca: 17.01.2013

Financer: EU, Evropska komisija

Sodelujoče organizacije:
Ozara Slovenia Life Quality National Association, Slovenia
The Association Against Violent Communication, Slovenia
Azienda Sanitaria Locale (ASL AT), Department of Mental Health, Italy
Scientific Association for Research Development and Mental Health (Epapsy), Greece
Institute of Psychiatry and Neurology (IPiN), Poland
University of Ljubljana, Faculty of Social Work, Slovenia
University of Turnin, Faculty of Psychology (UNITO), Italy
Welwyn Hatfield Women’s Refuge (WHWR)

Nosilna organizacija: University of Hertfordshire Higher Education Corporation, England

Nosilec/ka: doc. dr. Vesna Leskošek

Sodelavke/ci:
koordinatorka: as. mag. Petra Videmšek

prof. dr. Darja Zaviršek

as. dr. Špela Urh

Eva Jerabek

Drugi mejniki:
7. 3. - 9. 3. 2011: prvo srečanje partnerjev, podpis pogodbe
januar - marec 2011: priprave materiala za delavnice za ženske, žrtve zlorab
april - avgust 2011: izvedbe delavnic
avgust - december 2001: priprava gradiva za izobraževanje strokovnih delavcev, ki delajo na področju duševnega zdravja
januar - marec 2012: priprava treninga za učitelje z osebnimi izkušnjami
marec 2012- maj 2012: izvedbeni treningi za učitelje na podlagi osebnih izkušenj

Ključne besede:
povečanje moči, nasilje, duševno zdravje, skupnostne službe, ljudje z osebnimi izkušnjami na področju nasilja, učenje na podlagi izkušenj

Povzetek:
Akcijsko raziskovalni projekt ima tri cilje: 1. izvedba delavnic za ljudi, ki se soočajo z nasiljem, za povečanje njihove moči, prepoznavanje nasilja, izboljšanje samopodobe in ostalih pomembnih elementov njihovega življenja, 2. usposabljanje teh žensk skozi učenje ljudi z osebnimi izkušnjami, da postanejo učitelji, 3. usposabljaje strokovnih sodelavcev, ki delajo na področju duševnega zdravja, da povečajo zavedanje o pojavu nasilja, prepoznajo ljudi, ki doživljajo nasilje, in se naučijo delati z ženskami, ki imajo težave z duševnim zdravjem in so (bile) žrtve nasilja. Projekt temelji na konceptih vključenosti ljudi z osebnimi izkušnjami, na perspektivi moči, povečanju moči in okrevanju. Vključeni bodo partnerji različnih profilov (socialno delo, psihiatrija, socialna pedagogika, psihologija) iz Grčije, Italije, Poljske, Slovenije in Anglije. Parterji so raznovrstni: izobraževalne institucije (takih je pet), nevladni sektor (trije partnerji) in javna služba na področju duševnega zdravja. Vsak partner ima svojo vlogo. Fakulteta za socialno delo bo v sodelovanju z Društvom za nenasilno komunikacijo in Ozaro pripravila gradivo za povečanje moči ženskam, ki doživljajo nasilje. Pripravljeno gradivo bodo testirali in preizkusili tudi v drugih partnerskih organizacijah.

Konference:
Predavanje na FSD, 4. 2. 2011: Shula Ramon, Lili Vučenovič, Mateja Kramberger, Petra Videmšek, magistrski program

Drugo:
Neposredne inovacije:
Že leta 1994 je Darja Zaviršek v knjigi Ženske in duševno zdravje opozorila na pomen prepoznavanja nasilja pri ženskah in povezala doživljanje nasilja s težavami v duševnem zdravju. Kljub zgodnjemu opozarjanju se v praksi ni dosti spremenilo. Službe so se specializirale za svoje delo (društva za delo z žrtvami nasilja, službe za delo z ljudmi s težavami z duševnim zdravjem), do medsebojnega povezovanja pa ni prišlo. Projekt je pomemben predvsem zato, ker bo na podlagi zastavljenih ciljev povezal ti dve področji in bo ponudil orodje za konkretno ravnanje.
Prispevek k stroki in znanosti:
Projekt predvideva vključenost ljudi z osebnimi izkušnjami v začetno fazo načrtovanja in s tem zagotavlja, da bomo odgovorili na potrebe cilje te skupine ljudi. Vključenost ljudi z osebnimi izkušnjami bo zagotovila obravnavo tem, ki so relevantne tako za ljudi z osebnimi izkušnjami kot tudi za strokovne delavce, ki z njimi delajo.