Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov

Koda: p1/12, 3/11, 5/10, 3/10

Datum začetka: 01.02.2012

Datum konca: 31.12.2012

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Liljana Rihter

Sodelavke/ci:
as. Tamara Rape Žiberna

as. Beata Akerman