Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnost v Sloveniji – teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj

Tip projekta: Raziskovalni program

Koda: P5-0058

Datum začetka: 01.01.2009

Datum konca: 31.12.2013

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: prof.dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:
Izr.prof.dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič

Izr.prof.dr. Vito Flaker

Doc.dr. Srečo Dragoš

Doc.dr. Mojca Urek

Doc.dr. Jelka Zorn