Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja

Koda: 2611-09-050452

Datum začetka: 01.09.2009

Datum konca: 31.12.2009

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Izr.prof.dr. Vito Flaker