Izvedba izobraževanja koordinatorjev obravnave v skupnosti ter zastopnike pravic oseb na področju duševnega zdravja

Koda: 430-15/2010-7

Datum začetka: 01.03.2010

Datum konca: 30.06.2010

Financer: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: Izr.prof.dr. Vito Flaker