Access to Justice for Children with Mental Disabilities /Sodno varstvo otrok z duševnimi težavami in intelektualnimi oviranostmi

Tip projekta: EU projekt - JUST/2011-2012/FRC/AG (priority reference)

Datum začetka: 01.05.2013

Datum konca: 30.04.2015

Financer: Evropska komisija (Direktorat za pravosodje)

Sofinancerji:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Sodelujoče organizacije:

MDAC, Madžarska;

University of Leeds, Združeno kraljestvo;

NUI Galway, Irska;

RC Zelda, Latvija;

LIGA, Češka;

Global Initiative on Psychiatry, Litva;

Centrul de Resurce Juridice, Romunija;

Global Initiative for Psychiatry, Bolgarija;

University Carlos III de Madrid, Španija

 

 

Nosilna organizacija: Mental Disability Advocacy Center, Budimpešta, Madžarska

Nosilec/ka: Oliver Lewis (direktor), Stephanie Burel (koordinatorka projekta) iz MDAC na Madžerskem, Mojca Urek (nacionalna koordinatorka v Sloveniji)

Sodelavke/ci:

Andreja Rafaelič, Amra Šabić in Nika Cigoj.

Ključne besede:

Otroci z duševnimi težavami in intelektualnimi ovirami, dostop do pravične obravnave, dostop do informacij, pravno zastopanje, participacija otrok, zaščita otrok v pravnih postopkih, zasebnost, izobraževanje.

Povzetek:

V projektu bomo raziskovali dostop otrok do človekovih pravic in sodnega varstva. Osredotočili se bomo na otroke z duševnimi težavami in intelektualnimi ovirami. Študije kažejo, da sta ti skupini otrok bolj izpostavljeni nasilju in jih tudi Evropska unija prepoznava kot ranljivejši glede dostopa do pravic. Raziskovali bomo: dostop te skupine otrok do informacij, pravno zastopanje in podporo (mediatorji in tolmači), participacijo otrok v pravnih postopkih, njihovo zaščito v pravnih postopkih, vprašanja zasebnosti in izobraževanje za pravne strokovnjake in druge relevantne skupine strokovnjakov. Cilji projekta so:

  1. Razviti metodologijo za zbiranje podatkov o dostopu do sodnega varstva z duševnimi in intelektualnimi ovirami v Evropski uniji;
  2. Oblikovati standarde (glede zaščite zasebnosti, participacije otrok, podpore v pravnih postopkih, zastopništva) na podlagi raziskav in najboljših praks v Evropi;
  3. Oblikovati gradiva za usposabljanje in izobraževanje o dostopu do sodnega varstva otrok z duševnimi ovirami. Gradiva bomo oblikovali glede na različne potrebe strokovnjakov (sodstvo, policija, druge institucije in strokovna telesa) in za potrebe akademskega poučevanja (na pravu, socialnem delu in drugih študijih), saj obstoječe študije kažejo na pomanjkanje teh tem v študijskih programih;
  4. Zagovorniške dejavnosti, ki bodo v vseh sodelujočih evropskih članicah opisano metodologijo, standarde in usposabljanja pomagale pripeljati do ustreznih ravni, kjer nastajajo nacionalne politike (Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, parlamentarna komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, nacionalni zaščitni mehanizmi, nevladne organizacije, ki delajo na teh področjih). Projekt vključuje deset evropskih univerz in nevladnih organizacij. Naše delo bo podpiral posebaj ustanovljen panel strokovnjakov, sestavljen iz ljudi z duševnimi ovirami, svojci in eksperti iz različnih relevantnih področij.

Povzetek poročila države Slovenije