Vzpostavitev infrastrukture za zagotavljanje enakih možnosti dostopa do publikacij slepim in slabovidnim ter osebam z motnjami branja

Projekt teče do konca Aprila 2015, Fakulteta za socialno delo je v projektu sodelovala do 31.12.2013.


nazaj na projekt