Organizacija in izvedba simpozijev Developing Neighbourhood and Community Support Systems in Contemporary Issues in Social Work: Working with Old Age v okviru poletne šole socialnega dela IUC Dubrovnik

Tip projekta: ARRS - sofinanciranje promocijske dejavnosti

Datum začetka: 01.01.2013

Datum konca: 31.12.2013

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sofinancerji:

Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: dr. Vera Grebenc

Sodelavke/ci:

dr. Jana Mali