Kakovost - Univerza v Ljubljani

Tip projekta: Javni razpis za vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti na visokošolskih zavodih v RS v letih 2012-2015

Datum začetka: 01.03.2013

Datum konca: 30.06.2015

Financer: Evropski socialni sklad

Sofinancerji:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nosilna organizacija: UL

Nosilec/ka: dr. Bojana Mesec