Internacionalizacija Univerze v Ljubljani

Tip projekta: MIZŠ, javni razpis

Datum začetka: 01.07.2013

Datum konca: 30.06.2015

Financer: Evropski socialni sklad, MIZŠ

Sofinancerji:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Nosilna organizacija: UL

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Bogdan Lešnik