Socialno delo kot nosilec procesov družbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji - teoretske podlage, metodološke in metodične usmeritve in zgodovinski razvoj

Tip projekta: raziskovalni program

Datum začetka: 01.01.2014

Datum konca: 01.01.2018

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: red. prof. dr. Darja Zaviršek

Sodelavke/ci:

dr. Jelka Zorn

dr. Mojca Urek

dr. Srečo Dragoš

izr. prof. dr. Vito Flaker