Socialna psihologija in sociologija vsakdanjega življenja

Tip projekta: raziskovalni program

Koda: P5-0183

Datum začetka: 01.01.2013

Datum konca: 31.12.2016

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Sodelujoče organizacije:

UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za družbene vede

Nosilec/ka: prof.dr. Mirjana Ule , doc. dr. Vesna Leskošek (nosilka za FSD)

Sodelavke/ci:

doc. dr. Vesna Leskošek,
prof. dr. Tanja Rener
as. dr. Metka Mencin Čeplak
izr. prof. dr. Alenka Švab
doc. dr. Tanja Kamin
as. dr. Andreja Vezovnik

dr. Josip- Rastko Močnik (2013-2014)

dr. Andreja Živoder

Nina Perger  - MR (2014-2015)