Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov

Datum začetka: 01.04.2014

Datum konca: 30.09.2014

Financer: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije

Sofinancerji:

MIZŠ, ESS

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: Liljana Rihter, Aleš Žiberna

Sodelavke/ci:

Romana Zidar, Tamara Rape Žiberna, Bojana Mesec