Skrbstveno delo med individualizacijo, globalizacijo in socializacijo

Tip projekta: temeljni raziskovalni projekt

Koda: J6-6838

Datum začetka: 01.07.2014

Datum konca: 30.06.2017

Financer: ARRS

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilna organizacija: Mirovni Inštitut

Nosilec/ka: Majda Hrženjak

Sodelavke/ci:

Vesna Leskošek (FSD)