Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti

Datum začetka: 16.02.2015

Datum konca: 31.07.2015

Financer: ESS/MIZS

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Comsensus D.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana d.o.o.

Nosilec/ka: doc.dr. Jana Mali

Sodelavke/ci:

as. Nina Žitek

prof.dr. Andrej Košir

mag. Mirjam ten Veen