Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti

Tip projekta: PKP - Po kreativni poti do praktičnega znanja

Koda: 11047-41/2014

Datum začetka: 16.02.2015

Datum konca: 31.07.2015

Financer: Evropski socialno sklad

Sofinancerji:

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport

 

 

Sodelujoče organizacije:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

Comsensus D.o.o.

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana d.o.o.

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Jana Mali

Sodelavke/ci:

prof.dr. Andrej Košir

Medeja Novljan

Miha Smolnikar

as. Nina Žitek

mag. Mirjam ten Veen

Drugi mejniki:

1. obdobje poročanja (31. 3. 2015)

       2. obdobje poročanja (31. 5. 2015)

       3. obdobje poročanja (31. 7. 2015)

Ključne besede:

stari ljudje, demenca, tehnološka podpora, senzorske rešitve, skupnost

Povzetek:

Izvleček

Projekt je  povezal različna strokovna področja, na katerih so se študenti urili v pridobivanju kompetenc za uspešno delo na področju iskanja inovativnih oblik pomoči ljudem z demenco. Demenca je pojav, ki postaja vse opaznejši in vpliva na spremembe v življenju človeka, ki zboli za demenco kakor tudi vseh njegovih bližnjih. V Sloveniji naj bi po nekaterih ocenah že skoraj 30.000 ljudi imelo demenco. Sodobni pristopi k pomoči ljudem z demenco in njihovim oskrbovalcem temeljijo na krepitvi moči, ki vsem udeleženim v procese pomoči omogoča, da prevzamejo odgovornost za lastno življenje, pomaga jim pridobiti samospoštovanje in spoznati vrednost lastnih življenjskih izkušenj, a tudi objektivno okrepi njihov položaj v družbi. Pomembno vlogo pri krepitvi moči ljudi z demenco ima tudi sodobna tehnologija, saj lahko z uporabo pomagamo ljudem z demenco, da čim dlje samostojno živijo v domačem okolju. Iskanje sodobnih tehnoloških rešitev mora temeljiti na razvijanju rešitev, ki so prilagojene življenjskim razmeram posameznika, njegovi stopnji demence in odpravljajo konkretne ovire in tveganja v vsakdanjem življenju.

 

Zavod za oskrbo na domu Ljubljana pri oskrbovanju ljudi z demenco ugotavlja, da je življenje z demenco huda življenjska preizkušnja za vse udeležene v medosebne odnose s človekom z demenco: za človeka z demenco, sorodnike, prijatelje, znance kot tudi strokovnjake, predvsem socialne oskrbovalke. Za študentke socialnega dela je pomembno, da se že med študijem seznanijo z vsemi spremembami, ki jih demenca prinaša v življenje ljudi. Prav tako pa je pomembno za študente elektrotehnike, da pri iskanju tehnoloških rešitev spoznajo tudi socialne dimenzije te bolezni. Podjetje ComSensus je v projektu ponudilo preverjanje že znanih tehnoloških rešitev, ki pa do zdaj še niso bile prilagojene potrebam ljudi z demenco. Pri raziskovanju potreb ljudi z demenco kakor tudi pri seznanjanju študentov s praktičnimi spretnostmi, je v ospredju človek z demenco, njegovi oskrbovalci in ne demenca kot bolezen. Tak pristop je inovativen tudi pri iskanju odgovorov na potrebe ljudi z demenco.

 

Projekt je bil namenjen razvijanju takšnih rešitev za ljudi z demenco, ki izhajajo iz njihovih potreb in z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije prispevajo h krepitvi moči ljudi z demenco. Zavod za oskrbo na domu Ljubljana je študentom Fakultete za socialno delo omogočil dostop do ljudi z demenco, podjetje ComSensus pa je študentom Fakultete za elektrotehniko omogočilo razvoj tehnoloških rešitev, ki  temeljijo na potrebah ljudi z demenco, izhajajo iz njihovih življenjskih razmer, stopnje demence, da bi odpravili konkretne ovire in tveganja v vsakdanjem življenju. Na podlagi analize potreb ljudi z demenco so preizkušali različne senzorje, s katerimi lahko razvijemo tehnološke rešitve za razvoj odzivov na potrebe ljudi z demenco. Brez informacijsko-komunikacijske tehnologije in senzorskih rešitev ljudje z demenco težko živijo v domačem okolju in so prisiljeni poiskati oskrbo v instituciji. Tako Zavod za oskrbo na domu Ljubljana izgublja številne ljudi, ki jih oskrbuje. Za podjetje ComSensus je bil projekt priložnost za vzpostavitev sodelovanja z Zavodom za oskrbo na domu Ljubljana in obema fakultetama. Gre za inovativno in interdisciplinarno povezovanje stroke  in prakse na področju, ki postaja vse pomembnejše, zahtevnejše in dragocenejše.  

Konference:

Kongresi in posveti:

- mednarodna konferenca 25th Alzheimer Europe Conference “Dementia: putting strategies and research into practice”, Ljubljana, 2.–4. septembra 2015. Prispevek je sprejet v program konference (dostopen je na spletni strani http://www.alzheimer-europe.org/Conferences/2015-Ljubljana/Detailed-programme-and-abstracts). Na konferenci smo predstavili plakat z naslovom Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti. Povzetek plakata je objavljen v zborniku konference:

MALI, Jana, ŽITEK, Nina. Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti. V: Dementia : putting strategies and research into practice : abstract book. Luxembourg: Alzheimer Europe; Ljubljana: Spominčica - Alzheimer Slovenija, 2015, str. 98.

 

- 15. Festival za tretje življenjsko obdobje: MALI, Jana, ŽITEK, Nina. Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti : predavanje na 15. Festivalu za tretje življenjsko obdobje, Ljubljana, Cankarjev dom, 1. 10. 2015. Ljubljana, 2015

 

Mediji: O dogodku je poročala Slovenska tiskovna agencija z objavo prispevka 20. 6. 2015 na spletni strani Slovenske tiskovne agencije (https://www.sta.si/2147478/studentje-predlagajo-vec-resitev-za-lazje-zivljenje-ljudi-z-demenco). Naslov prispevka: Študentje predlagajo več rešitev za lažje življenje ljudi z demenco.

 

Spletni portal Zlata leta.com: prispevek F3ŽO 2015: Študenti predstavili tehnološko rešitev za oskrbo dementnih, dostopno na: http://zlataleta.com/f3zo-2015-studenti-predstavili-tehnolosko-resitev-za-oskrbo-dementnih/

Drugo:

- Projekt je inovativen v zagotavljanju interdisciplinarnega povezovanja študentov in strokovnjakov iz prakse, omogoča pa tudi sodelovanje obeh mentorjev na fakultetah. Inovativna sta pristop do ljudi z demenco in njihovo neposredno vključevanje pri razvijanju rešitev – to še ni uveljavljen način praktičnega delovanja v Sloveniji. Prav tako v Sloveniji še ni utečena praksa uvajanje tehnoloških rešitev v vsakdanje življenje starih ljudi, poznajo pa jo v tujini. Povezovanje socialnih vidikov demence in tehnoloških rešitev za ljudi z demenco je inovacija tudi na državni ravni. Inovativna je tudi aktivna vloga študentov pri iskanju konkretnih izboljšav v življenju ljudi z demenco.

 

- Inovativno je oblikovanje tehnoloških rešitev, ki temeljijo na potrebah ljudi z demenco.

 

- Spoznavanje področja uporabe tehnologije pri oskrbi ljudi z demenco: zbrali smo najbolj relevantno literaturo (članke) in tudi pregledali uspešne evropske projekte na tem področju.

 

- Načrtovanje in implementacije lastnega primera: izbrali smo preprost primer identifikacije padca oskrbovane osebe na podlagi meritve pospeška. Zajeli smo realne podatke (s pomočjo igranih scenarijev), načrtali in implementirali algoritem za obdelavo podatkov, ki je zmožen prepoznavati padce.

 

Logo MIZŠSklad za razvoj kadrovLogo ESS

VEČ ...