Inovativne oblike oskrbe v domovih starejših občanov

Datum začetka: 15.08.2016

Datum konca: 15.02.2017

Financer: Skupnost socialnih zavodov Slovenije

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Jana Mali