Evalvacije javnih socialnovarstvenih programov

Tip projekta: drugi nacionalni projekti

Datum začetka: 01.04.2016

Datum konca: 30.11.2016

Financer: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Sofinancerji:

-

Sodelujoče organizacije:

-

Nosilna organizacija: UL-Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Liljana Rihter