Usposabljanje in priprava programa za celostno oskrbo stanovalcev z demenco v domu Petra Uzarja Tržič

Datum začetka: 15.04.2016

Datum konca: 01.09.2016

Financer: Dom Petra Uzarja Tržič

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Jana Mali