Hitra ocena potreb in storitev dolgotrajne oskrbe v Občini Straža

Tip projekta: ponudba

Datum začetka: 01.09.2017

Datum konca: 30.11.2017

Financer: Občina Straža

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljana, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Jana Mali