Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v MOL

Tip projekta: Ponudba

Koda: C7560-17-110066

Datum začetka: 01.03.2017

Datum konca: 30.11.2017

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Vera Grebenc