Interdisciplinary life-long learning child protection programme

Koda: -

Datum začetka: 17.07.2017

Datum konca: 15.12.2017

Financer: Unicef Refugee and Migrant Response Slovenia

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljana, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Vesna Leskošek