Technical assistance support for the deinstitutionalization process in social sector

Datum začetka: 03.04.2017

Datum konca: 02.04.2018

Financer: Alternative Consulting

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: prof.dr. Vito Flaker