Gostujoči tuji strokovnjaki Univerze v Ljubljani 2016-2018

Koda: C3330-17-539011

Datum začetka: 01.10.2017

Datum konca: 31.03.2018

Financer: MIZŠ /ESS

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani