ŠIPK - Podpora projektu Učenje za življenje

Tip projekta: Študentski inovativni projekt za družbeno korist

Koda: 11083-26/2017

Datum začetka: 01.02.2018

Datum konca: 31.05.2018

Financer: EU

Sofinancerji:

MIZŠ

Sodelujoče organizacije:

Center za socialno delo Domžale

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Liljana Rihter

Drugo:

Logo MIZŠLogo ESSLogo Sklad