Preprečevanje in zmanjševanje škode zaradi uživanja alkohola in tveganih življenjskih slogov mladih v MOL

Koda: C7560-18-110058

Datum začetka: 01.03.2018

Datum konca: 30.11.2018

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc.dr. Vera Grebenc