Usposabljanje za celostno oskrbo in inovativne oblike oskrbe stanovalcev z demenco

Koda: 804-1/2018-1

Datum začetka: 01.09.2018

Datum konca: 30.03.2019

Financer: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Jana Mali