ŠIPK - Krepitve glasu oseb s težavami v duševnem zdravju za samozagovorništvo

Tip projekta: ŠIPK

Koda: 11083-8/2018

Datum začetka: 16.06.2018

Datum konca: 15.09.2018

Financer: EU

Sofinancerji:

MIZŠ

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani

Nosilec/ka: as.dr. Gašper Krstulović / as.dr. Amra Šabič

Drugo:

Logo MIZŠLogo SkladLogo ESS