Joga in duševno zdravje

Tip projekta: \'Po kreativni poti do znanja\'

Koda: 11081-27/2018

Datum začetka: 01.02.2019

Datum konca: 30.04.2019

Financer: Evropski socialni sklad

Sofinancerji:

MIZŠ

 

Logo ESSLogo SkladLogo MIZŠ

Sodelujoče organizacije:

Hatha joga, Julija Bonai s.p.,

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo,

Ozara, Nacionalno združenje za kakovost življenja

Nosilna organizacija: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr.prof.dr. Mojca Urek / dr. Julija Bonai

Sodelavke/ci:

 dr. Robert Masten, mag. Tanja Velkov

Ključne besede:

joga, duševno zdravje, preventivni ukrepi, psihoterapija

Povzetek:

Projekt je bil osredotočen na psihološki vidik joge, natančneje na raziskovanje vpliva izvajanja joge na duševno zdravje. Učiteljica joge je pripravila prilagojen program vadbe joge in ga izvajala z uporabniki društva Ozara. S pomočjo profesorjev in študentov treh sodelujočih fakultet je med vadbo program sproti prilagajala in izpopolnjevala. Kot rezultat te dejavnosti je nastal izpopolnjen program jogijske vadbe za ljudi s težavami z duševnim zdravjem. Opravljen je bil tudi intervju z vadečimi uporabniki o pozitivnih vplivih joge. Hkrati s praktičnim delom je potekala tudi poglobljena teoretska raziskava s profesorji in študenti na področju psihologije joge in jogijske terapije, usmerjenje v duševno zdravje. Rezultata teoretskega dela sta članek v angleškem jeziku in zloženka s praktičnimi nasveti, namenjena ljudem s težavami z duševnim zdravjem in vsem, ki se poklicno ali drugače ukvarjajo s tem področjem.    

Publikacije:

Yoga (Psychology)

Drugo:

Inovacije:

Izpopolnjen program jogijske vadbe za ljudi s težavami z duševnim zdravjem.

Članek o psihologiji joge in njenih terapevtskih učinkih na duševno zdravje.

 

Prispevek k znanosti

Projekt je spodbudil poglobljeno razumevanje pozitivnih vplivov joge na duševno zdravje – tako z vidika vnaprejšnjega preprečevanja psihičnih težav kot z vidika zdravljenja. 

 

Sodelovanje študentov:

V projektu je bilo vključenih osem študentov: s Fakultete za socialno delo, Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete in Socialne pedagogike Pedagoške fakultete. Študentje so sodelovali tako pri praktičnem kot teoretičnem delu projekta.