Svoboda gibanja v življenju ljudi z demenco

Tip projekta: Po kreativni poti do znanja

Koda: 11081-27/2018

Datum začetka: 01.03.2019

Datum konca: 31.07.2019

Financer: ESS/MIZŠ

Sofinancerji:

Logo ESSLogo MIZŠLogo Sklad

Sodelujoče organizacije:

Gerontološko društvo Slovenija

Akademija cvetja - Floweracademy.si Sabina Šegula s.p. 

UL, Fakulteta za arhitekturo

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: izr. prof. dr. Jana Mali

Sodelavke/ci:

as. dr. Anamarija Kejžar

doc. dr. Domen Zupančič

dr. Sabina Šegula

Mateja Mlinarič

mag. Mirjam ten Veen