Ocena potreb po dolgotrajni oskrbi v lokalnem okolju

Tip projekta: ŠIPK - Študentski inovativni projekt za družbeno korist

Koda: 11083-27/2018

Datum začetka: 01.03.2019

Datum konca: 30.06.2019

Financer: ESS/MIZŠ

Sofinancerji:

Logo ESSLogo MIZŠLogo Sklad

Sodelujoče organizacije:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

 

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: prof. dr. Vito Flaker

Sodelavke/ci:

mag. Mateja Nagode