TropTNT: Taktike raziskovanja in obladovanja prihodnosti - tveganja na tehtnici

Koda: C7560-19-450149

Datum začetka: 01.01.2019

Datum konca: 31.12.2019

Financer: Mestna občina Ljubljana

Nosilna organizacija: UL, Fakulteta za socialno delo

Nosilec/ka: doc. dr. Vera Grebenc