Socialna vključenost ljudi s težavami v duševnem razvoju preko zaposlitve - ČrnaDela

Tip projekta: ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020

Koda: 11083-11/2019

Datum začetka: 01.04.2020

Datum konca: 30.06.2020

Financer: EU - MIZŠ

Nosilna organizacija: UL -FSD

Nosilec/ka: Vito Flaker (za FSD)