Svetovanje in priprava smernic na področju izobraževanja za potrebe razvoja modela socialne aktivacije v okviru projekta 2SOKROG

Tip projekta: Tržni projekt

Koda: 220/19

Datum začetka: 01.01.2020

Datum konca: 31.12.2020

Financer: Znanstveno raziskovalno središče Ptuj

Nosilec/ka: doc.dr.Lilijana Rihter