Evalvacija projekta in projektnih aktivnosti ter oblikovanje predloga sistemskih rešitev poklice rehabilitacije

S pomočjo evalvacije bo mogoče identificirati možnosti za zgodnjo poklicno rehabilitacijo, njene učinke in predlagati spremembe na ravni sistema poklicne rehabilitacije.


nazaj na projekt