Outreach: Inclusive and Transformative Frameworks for All – YouThReach

Projekt bo prispeval k razvoju znanosti in strokovnega dela na področju socialnega dela s socialno izključenimi mladimi in mladimi odraslimi. V okviru projekta želimo prispevati k razvoju ustreznih in učinkovitih teoretskih izhodišč, konceptov, pristopov, metod in tehnik za uspešno ravnanje v praksi. Projekt bo prispeval tudi k razvoju spretnosti in kompetenc socialnih in drugih strokovnih delavk in delavcev pri delu z mladimi.  

Projekt predvideva izobraževanje strokovnjakov na področju terenskega dela in preverjanje učinkovitosti izobraževanja. Tako bodo študentke vključene v projekt na dva načina. Po eni strani kot udeleženke izobraževanja, ki bo del vsebine obstoječih predmetov na FSD, od predmeta Koncepti SD z mladimi na prvi stopnji, do predmeta Prostočasne dejavnosti mladih na drugi stopnji. Po drugi strani bodo študentke sodelovale pri preizkušanju osvojenih znanj v praktičnih okoliščinah, najprej v okviru prakse na prvi stopnji ali praktikuma na drugi, po zaključku študija pa tudi kot zaposlene v tovrstnih institucijah. V projektu bodo lahko sodelovale tudi z izdelavo diplomskih in magistrskih del. Število udeleženih študent ni določeno ali omejeno, predvidoma jih bo okoli dvajset.


nazaj na projekt