Demenci prijazno okolje

Pričakovane rezultate lahko razdelimo na rezultate vključitev v

-študijske vsebine v strokah socialno delo, delovna terapija, arhitektura in uporabne psihologije, ki do sedaj niso bile interdisciplinarno obravnavane,

-delovno okolje Deos d.o.o. in dostopnost gradiv tudi drugim domovom za starejše občane (priročnik bo temeljil na študiju ustrezne domače in tuje literature in primeru dobre prakse – Makov svet v Gornjem Gradu z predstavitvijo možnosti izboljšav,

pridobitev dodatnih kompetenc za študente (komuniciranje, interdisciplinarno delo, projektno delo, raziskovalne metode, spoznavanje delovnega mesta, javno nastopanje, razvijanje inovativnih oblik oskrbe ljudi z demenco, njihova analiza in sposobnost uporabe v praksi), pomoč bližnjim, ki skrbijo za človeka z demenco v domačem okolju (skozi primer dobre prakse bodo lažje prilagodili okolje, da bo človeku z demenco bolj prijazno in se bo lahko dlje vključeval v izvajanje vsakodnevnih aktivnosti samostojno ali z delno pomočjo).


nazaj na projekt