Razpis za predmetno tutorstvo na Fakulteti za socialno delo

FSD vabi študentke in študente, da se prijavite na razpis študentskih tutorskih mest za predmetno tutorstvo.

Predmetno tutorstvo je namenjeno študentom kot dodatna pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi posameznih predmetov študijskega programa. Običajno se organizira pri predmetih z zahtevnejšo in obsežnejšo študijsko snovjo. Izvaja se v obliki tutorskih ur na katerih tutor študent omogoči zainteresiranim študentom dodatno razlago snovi, pomaga jim pri izbiri najustreznejših študijskih metod in strategij učenja pri posameznem predmetu, študente pa tudi seznani s pomembnimi informacijami in literaturo za posamezen predmet.

Predmetni tutor študent je lahko študent višjega letnika z nadpovprečno oceno pri predmetu za katerega kandidira na razpisu.

Delo študentskih tutorjev na FSD povezuje in usmerja koordinator, koordinatorje povezuje in usmerja pomočnik za tutorstvo v sodelovanju s prodekanom za študijske zadeve članice.

Predmetne tutorje bomo nagradili s 3 ECTS, vpisanimi v prilogo k diplomi, ponujamo pa vam tudi dodatno nagrado v obliki brezplačne udeležbe na strokovnem seminarju.

Razpisujemo:
 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet PEDAGOGIKA IN ANDRAGOGIKA;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet PSIHOLOGIJA ZA SOCIALNO DELO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet SOCIOLOGIJA ZA SOCIALNO DELO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet ANGLEŠKI JEZIK;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet NEMŠKI JEZIK;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet USTAVNA UREDITEV SLOVENIJE;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet UVOD V SOCIALNO DELO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet TEORIJA POMOČI SOCIALNEGA DELA;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet ZASVOJENOSTI I;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet METODOLOGIJA RAZISKOVANJA S STATISTIKO I;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet SOCIALNA POLITIKA;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet DELOVNO PRAVO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet SOCIALNA VARNOST;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet SOCIALNA ANTROPOLOGIJA;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet OSEBNA POMOČ S SVETOVALNIM DELOM I.;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet SOCIALNO DELO Z DRUŽINO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet METODOLOGIJA RAZISKOVANJA S STATISTIKO II.;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet PROCESNO PRAVO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet OSNOVE KAZENSKEGA PRAVA S KRIMINOLOGIJO;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za predmet DRUŽINSKO PRAVO.


 • Za 3. letnike razpisujemo predmetno tutorstvo po posameznih izbirnih področjih:
 • 1 mesto za predmetnega tutorja za SOCIALNO DELO NA PODROČJU SKUPNOSTNE SKRBI;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za SOCIALNO DELO NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za SOCIALNO DELO V PODJETJIH IN DRUGIH ORGANIZACIJAH;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za SOCIALNO DELO Z MLADIMI;

 • 1 mesto za predmetnega tutorja za KIBERNETIKA PSIHOSOCIALNE POMOČI.


 • Prijave se sprejemajo do ponedeljka, 16. junija 2008 v elektronski obliki na elektronski naslov ali v pisni obliki v dekanatu, kjer jih oddajte v poštni predal Romane Zidar, pomočnice za tutorstvo na FSD.

  V prijavi izrazite interes za opravljanje predmetnega tutorstva pri določenem predmetu in utemeljite vašo prijavo (zakaj želite opravljati tutorstvo pri posameznem predmetu). Prijave se sprejemajo v obliki elektronske pošte ali dopisa.

  Prijave bo pregledala komisija v sestavi nosilca/nosilke posameznega predmeta in Ive Matjašič, koordinatorice študentskih tutorjev.

  S kandidati bo opravljen razgovor in izbirni postopek.

  Obrazec za prijavo