Razpis za vpis v podiplomski študij

Specialistični študij
Magistrski in doktorski študij

Magistrski in doktorski študij v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede:
♦ Sociologija - socialno delo v skupnosti

Specialistični študij:
♦ Management v socialnem delu
♦ Zmanjševanje škode, povezane z uživanjem drog
♦ Socialno delo za ljudi s posebnimi potrebami
♦ Socialno delo na področju izvrševanja kazenskih sankcij
♦ Duševno zdravje v skupnosti

Vsa podrobnejša pojasnila o vpisnih pogojih (ustreznosti predhodne izobrazbe in drugih) in stroških študija dobijo kandidati v referatu za podiplomski študij, kjer tudi oddajo svoje prijave za vpis do 10. septembra 2008 (prijave na razpis programov 3. stopnje do 1. septembra 2008).