Povabilo k sodelovanju v kariernem centru FSD

Na Fakulteti za socialno delo nastajajo prvi zametki kariernega centra (KC FSD), katerega uspeh in delovanje je v veliki meri odvisno od angažiranosti študentk in študentov FSD.

Delovanje KC FSD je povezano z delovanjem Kariernega centra Univerze v Ljubljani.

Na Fakulteti za socialno delo nastajajo prvi zametki kariernega centra (KC FSD), katerega uspeh in delovanje je v veliki meri odvisno od angažiranosti študentk in študentov FSD.

Delovanje KC FSD je povezano z delovanjem Kariernega centra Univerze v Ljubljani, ker pa želimo študentom in študentkam FSD ponuditi več, bomo organizirali različne delavnice, diskusije, predavanja in okrogle mize, ki se bodo dotikale zaposlovanja na področju socialnega dela. Pri tem bomo potrebovali vaše ideje in pomoč pri organizaciji dogodkov, nastaja pa tudi glasilo za katerega bo potrebno pisati članke in prispevke.

Zato vas vabimo, da se nam pridružite pri oblikovanju aktivnosti in dogodkov KC FSD ter s tem pridobite nova znanja in izkušnje, hkrati pa prispevate k razvoju kariernega svetovanja na področju socialnega dela.

Več informacij in prijave do 15.10.2008 na: