2. DOKTORSKI SEMINAR V ŠT. LETU 09/10

V okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 2. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorandka Anula Rathnayake iz Šri Lanke predstavila dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v petek dne, 2.4.2010 ob 9.00 uri.

Spoštovani,


v okviru podiplomskega doktorskega študija, Fakulteta za socialno delo organizira 2. doktorski seminar v študijskem letu 2009/2010, na katerem bo doktorandka Anula Rathnayake iz Šri Lanke predstavila dispozicijo svoje doktorske disertacije.

Doktorski seminar bo potekal v čitalnici Fakultete za socialno delo v Ljubljani v petek dne, 2.4.2010 ob 9.00 uri.


Anula Rathnayake:

“Mental Health and Family in Sri Lanka: Family Intervention an the Significance of the Family Support on the People with Mental Health Problems”


Po predstavitvi posamezne dispozicije bo sledila diskusija z vprašanji, pripombami, idejami, ki jih zastavljajo mentor in člani komisije za oceno ustreznosti teme doktorske disertacije.

V skladu s Pravilnikom o doktorskem študiju in Navodili o poteku in vsebini doktorskih seminarjev, so doktorski seminarji obvezni del doktorskega študija doktorandov/-tk Fakultete za socialno delo.


Lep pozdrav!

doc.dr. Vesna Leskošek,
Prodekanja za podiplomski študij